klimatizacie_prievidza

Sledujte nás na Instagrame

info@kli-max.sk

Napíšte nám

+421 949 155 700

Zavolajte nám

Často kladené otázky

Na tejto stránke sa Vám budeme snažiť odpovedať na často kladené otázky ohľadom nášho obchodu, klimatizácií a tepelných čerpadiel.

Odpoveď na túto otázku záleži od mnohých faktorov. V prvom rade ide o rozlohu chladenej miestnosti a vlastnosti tepelnej izolácie. V zásade platí, že klimatizácia najviac spotrebúva energiu pri prudkej zmene teploty v miestnosti. Presná spotreba sa nedá určiť presne, záleží aj na tom či s klimatizáciou budete chladiť, alebo aj prikurovať a o koľko stupňov chcete mať nižšiu alebo vyššiu teplotu v miestnosti.

Nie je to problém. Klimatizácia môže byť pripojená aj do bežnej zásuvky. Pred pripojením je ale potrebné zistiť, koľko spotrebičov je už na daný elektrický okruh pripojených, aby nedošlo k preťaženiu a následnemú vyhadzovaniu ističa.

Pri bežných klimatizáciach do bytov a domov postačuje istič kategórie B16.
Klimatizácie nebojujú proti plesniam, ale vedia znižovať relatívnu vlhkosť vzduchu, takže môžu znižovať možnosť vytvárania dobrých podmienok na premnoženie plesní na stenách. Niektoré klimatizácie na trhu ale obsahujú dezinfekčné UV svetlo, ktoré pri prechode zabíjajú spóry plesní a aj výrusov.
Áno klimatizácia vie aj vykurovať a to s veľmi dobrou efektivitou. Efektivitu si viete pozrieť pri každom zariadení a je označovaná skratkou SCOP. Moderné invertorové klimatizácie majú SCOP od 4-6, to znamená že z jedného kW spotrebovanej elektriny vie premeniť (vyrobiť) až 4-6kW tepla.
Servis je najlepšie robiť každý rok a to z viacerých dôvodov. Pri používaní klimatizácie sa zanášajú filtre vnútornej jednotky a môžu vznikať plesne na výparníku a vetráku klimatizácie. Vonkajšia jednotka sa čístí tiež od prachu a nečistôt z ovzdušia aby sa jej neznížila účinnosť a neprehriavala sa. Pri každom servise sa čistí špeciálnou chémiou vnútorná jednotka a vonkajšia klimatizácie. Ďalším dôvodom býva predlížená záruka od výrobcu. Niektorý výrobci predĺžia záruku z dvoch až na päť rokov.
V zásade to možné je. Je dôležite ale dbať na umiestnenie vonkajšej jednotky, aby neporušovala dohodnuté pravidlá s ostatnými vlastníkmi bytov, prípadne v historickej časti mesta nenarúšala vzhľad budovy.
S tepelným čepadlom sa dá aj chladiť, ale nie do radiátorov a do podlahy je to dosť riskantné kôli rosnému bodu a podlaha môže začať vlhnúť, alebo aj prasknúť. Najvhodnejšie je stropné chladenie.

Pri tepelných čerpadlách do výkonu 10kW a 3kw záložnej elektrickej špirály postačuje vačšinou 1 fáza. Pri výkonoch od 10kW už sú potrebné 3 fázy.

Pri tepelnom čerpadle je to podobné, ako pri klimatizácii. Najideálnejšie každý rok pred vykurovaciou sezónou.
Áno. Tepelné čerpadlo účinne funguje približne do -25°C. Podľa fyzikálnych vlastností, vonkajší vzduch aj pri mínusových teplotách obsahuje tepelnú energiu. Vonkajší vzduch bez žiadnej tepelnej energie je až pri teplote 0 Kelvinov, čo je -273,13°C.
 
Ako zdroj tepla sa v tomto prípade využíva veľký objem podzemnej vody. Tento typ tepelného čerpadla využiva teplo z podzemnej vody. Opäť je nutné realizovať vrty (studne) Čerpadlo typu voda voda je pomerne náročné na údržbu, s čím súvisia zvýšené prevádzkové náklady. Preto sa odporúča najmä pre stredné vyššie výkony.
Ako zdroj tepla sa v tomto prípade využíva okolitý vzduch.Je to najjednoduchší a najpoužívanejši system. S čím však pri jeho aplikácii treba rátať, je nestálosť zdroja (na rozdiel od pôdy alebo vody, kde je teplota po celý rok viac-menej rovnaká). Vzhľadom na jednoduchosť inštalácie a znižujúce sa tepelné straty nových domov sa tento typ použiva pri nových výstavbach, ale aj pri rekonštrukciach.

Využíva ako zdroj tepla pôdu. Často sa využíva plošné usporiadanie, kedy sú na veľkej ploche v malej hĺbke umiestnené trubice s teplonosnou kvapalinou. Kvapalina odoberá teplo z veľkej plochy pôdy a následne ho v kondenzátore odovzdáva vode, ktorá môže byť použitá na účely vykurovania, alebo ako teplá úžitková voda. Výhodou tohto usporiadania je jednoduchá inštalácia a nízke investičné náklady. Najväčšou nevýhodou je potreba veľkej plochy. Tento typ tepelných čerpadiel patrí medzi najvýhodnejšie aplikácie pre rodinné domy s veľkou záhradou.

Druhým typom tepelných čerpadiel typu zem/voda je usporiadanie do vrtu. Ako zdroj tepla sa využíva pôda vo väčších hĺbkach (cca 100 m). Následné využitie epla na strane vody je podobné ako v prípade plošného usporiadania. Hlavnou výhodou je malá plocha, keďže samotné vrty majú obvykle priemery rádovo v desiatkach cm. K aplikácii tohto typu je potrebné vhodné podložie, aby mohol byť vrt realizovaný. Nutnosť vŕtania do väčších hĺbok sa však prejaví vo zvýšených investičných nákladoch (bežne je nutné použiť viac vrtov).

Nenašli ste odpoveď ? Kontaktujte nás.

Napíšte nám e-mail

Zavolajte nám

Napíšte nám e-mail

Zavolajte nám

Obsah základnej montáže

  • Montáž vnútornej a vonkajšej jednotky
  • Izolované medené potrubie do 3 metrov  (nad 3 metre 20€ + každý bežný meter)
  • Montáž vnútornej jednotky od vonkajšej maximálne do 3 metrov
  • Montáž odvodu kondenzátu do 5m
  • Inštalácia napájacieho vedenia do dĺžky 5m k najbližšej zásuvke  alebo k ističu
  • Skúška tesnosti a vyvákuovanie chladiarenského okruhu
  • Zaškolenie obsluhy k používaniu
  • Doprava v okrese Prievidza a Partizánske